Adequació a la normativa de protecció de dades

by emarketing.cat

 • Envia comunicacions comercials electròniques amb el consentiment del destinatari.
 • Utilitza una Política de Privacitat per informar dels tractaments de dades personals de la teva empresa.
 • Informa els contactes professionals del tractament de les seves dades personals.
 • Informa del tractament de dades personals en els formularis de recollida de dades.
 • Sol·licita el consentiment per enviar comunicacions comercials electròniques.
Adequació a la normativa de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD)

360€

Una vegada

 • Informació bàsica sobre protecció de dades
 • Política de Privacitat
 • Contractes
 • Atenció de drets
Estratègies per enviar comunicacions comercials electròniques

180€

Una vegada

 • Comunicacions comercials electròniques 
 • Màrqueting directe
 • Dades de contacte professionals
 • Bases de dades de tercers
Política de Privacitat, Política de Galetes, Avís Legal i Condicions d'ús del lloc web

260€

Una vegada

 • Política de Privacitat
 • Política de Galetes
 • Avís Legal
 • Condicions d'ús del lloc web

Contingut:
1. Informació bàsica sobre protecció de dades
2. Política de Privacitat
3. Política de Galetes
4. Avís Legal
5. Condicions d'ús del lloc web
6. Contractes amb els encarregats de tractament
7. Registre d'activitats de tractament
8. Directrius per a l'atenció de sol·licituds d'exercici de drets
9. Indicacions en matèria de gestió de riscos
10. Estratègies de privacitat i mesures de seguretat.
11. Directrius per a la gestió de forats de seguretat

Preu: IVA no inclòs
Forma de pagament: transferència bancària
Termini de lliurament: 1 setmana

Clàusula de confidencialitat
En cas que Salvador Mujal Valls fos coneixedor d'informació relativa a la seva empresa, estarà obligat a observar estrictament el deure de secret i confidencialitat, tant durant el transcurs de la relació contractual com una vegada extingida aquesta,
a) seguint en tot moment les indicacions del personal de la seva empresa,
b) no podent utilitzar la informació a què hagués pogut tenir accés per a cap finalitat diferent de la derivada de la prestació de servei i
c) no podent divulgar, donar a conèixer ni utilitzar en benefici propi o de tercers la informació que hagi pogut conèixer durant la prestació del servei.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Salvador Mujal Valls
Finalitat: Prestar-li el servei sol·licitat.
Legitimació: Execució d'un contracte.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.
Informació addicional: Podeu ampliar aquesta informació en relació amb el tractament de les vostres dades personals consultant la Política de Privacitat a la nostra pàgina web: http://consultoria.cat/privacitat.html

Contingut:
1. Comunicacions comercials electròniques amb el consentiment del destinatari
2. Comunicacions comercials electròniques per a clients
3. Màrqueting directe
4. Dades de contacte professionals

Preu: IVA no inclòs
Forma de pagament: transferència bancària
Termini de lliurament: 1 setmana

Clàusula de confidencialitat
En cas que Salvador Mujal Valls fos coneixedor d'informació relativa a la seva empresa, estarà obligat a observar estrictament el deure de secret i confidencialitat, tant durant el transcurs de la relació contractual com una vegada extingida aquesta,
a) seguint en tot moment les indicacions del personal de la seva empresa,
b) no podent utilitzar la informació a què hagués pogut tenir accés per a cap finalitat diferent de la derivada de la prestació de servei i
c) no podent divulgar, donar a conèixer ni utilitzar en benefici propi o de tercers la informació que hagi pogut conèixer durant la prestació del servei.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Salvador Mujal Valls
Finalitat: Prestar-li el servei sol·licitat.
Legitimació: Execució d'un contracte.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.
Informació addicional: Podeu ampliar aquesta informació en relació amb el tractament de les vostres dades personals consultant la Política de Privacitat a la nostra pàgina web: http://consultoria.cat/privacitat.html

Contingut:
1. Política de Privacitat
2. Política de Galetes
3. Avís Legal
4. Condicions d'ús del lloc web

Preu: IVA no inclòs
Forma de pagament: transferència bancària
Termini de lliurament: 1 setmana

Clàusula de confidencialitat
En cas que Salvador Mujal Valls fos coneixedor d'informació relativa a la seva empresa, estarà obligat a observar estrictament el deure de secret i confidencialitat, tant durant el transcurs de la relació contractual com una vegada extingida aquesta,
a) seguint en tot moment les indicacions del personal de la seva empresa,
b) no podent utilitzar la informació a què hagués pogut tenir accés per a cap finalitat diferent de la derivada de la prestació de servei i
c) no podent divulgar, donar a conèixer ni utilitzar en benefici propi o de tercers la informació que hagi pogut conèixer durant la prestació del servei.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Salvador Mujal Valls
Finalitat: Prestar-li el servei sol·licitat.
Legitimació: Execució d'un contracte.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.
Informació addicional: Podeu ampliar aquesta informació en relació amb el tractament de les vostres dades personals consultant la Política de Privacitat a la nostra pàgina web: http://consultoria.cat/privacitat.html

Preguntes freqüents

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va entrar en vigor al maig de 2016. No obstant això, s'aplica des del 25 de maig de 2018, per la qual cosa els responsables i encarregats de tractament han d'adequar el tractament de dades personals que realitzen al que es preveu en aquest. A més de l'RGPD, es troba en vigor la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Les dades de contacte són informació referida a persones físiques identificades (dades de caràcter personal), per la qual cosa el seu tractament es troba sotmès a l'RGPD. No obstant això, el seu tractament podria realitzar-se a l'empara de l'article 6.1 f) de l'RGPD (regla de l'interès legítim) si es compleixen els següents requisits: 1. Que el tractament es refereixi únicament a les dades necessàries per a la seva localització professional. 2. Que la finalitat del tractament sigui únicament mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica en la qual l'afectat presti els seus serveis (relacions "business to business", B2B).

Igual que en el supòsit anterior, l'interès legítim de l'article 6.1 f) de l'RGPD empara el tractament d'aquestes dades, sempre que es refereixin als empresaris individuals en aquesta condició i no es tractin per a entaular una relació amb els mateixos com a persones físiques.

A partir del 25 de maig de 2018, desapareix l'obligació d'inscriure fitxers en el Registre de Fitxers de l'AEPD.

Amb l'RGPD desapareixen els consentiments tàcits, la qual cosa suposa que aquest tipus de consentiments no són concordes amb la nova norma. D'aquesta manera, des de l'aplicació de l'RGPD (25 de maig de 2018), aquests consentiments hauran d'adaptar-se als requisits establerts per aquest.

Respecte als afectats als qui se'ls hagi recollit les seves dades de caràcter personal amb anterioritat a l'aplicació de l'RGPD (25 de maig de 2018), el responsable no ha d'enviar una comunicació sobre aquest tema amb el contingut del dret d'informació de l'RGPD. És a dir, aquest dret d'informació de l'RGPD no s'aplica de manera retroactiva.

No obstant això, des de l'aplicació de l'RGPD tots els formularis o mitjans de recollida de dades personals, hauran d'adequar-se a la citada norma a fi de complir amb el contingut del dret d'informació.

Contacta'ns

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: Salvador Mujal Valls
Finalitat: Gestionar les consultes o informació sol·licitada.
Legitimació: Interès legítim del responsable per atendre les sol·licituds d'informació, suggeriments i reclamacions.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

© Copyright 2022 consultoria.cat. Tots els drets reservats.

Made with ‌

Mobirise